Stephan Rasmussen

Kompetencer

  • Agile og traditionelle arbejdsmetoder
  • Teamarbejde og risk management
  • Idégenerering
  • Dybdegående analyse og designudvikling
  • Systemudvikling og evaluering
  • Kommunikation og kultur
  • Præsentationer
Facebook LinkedIn Issuu